Liên hệ


    Nhà hàng Nam Hải

    Địa chỉ: QL38B, TT. Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
    Điện thoại: 0966 33 99 91 – 0929 906 222
    Email: sale.nhahangnamhai@gmail.com
    Facebook: https://www.facebook.com/nhahangnamhaihungyen